Wielka mobilizacja! Tysiące rodzin ze Szlachetnej Paczki może zostać bez pomocy. Zostało tylko kilka dni!