Aktorzy przygotowują Solidarną Paczkę. Wciąż ponad 600 potrzebujących rodzin uchodźczych czeka na pomoc!