Wyniki Solidarnej Paczki – pomoc dotarła do 1119 rodzin