Olivier Janiak podzielił się własnymi doświadczeniami z artystami SZTUKI TERAZ