Milion dzieci walczy z wykluczeniem cyfrowym. To dla nich już od 14 maja Gra Paczka