RABEN PONOWNIE ZOSTAŁ PARTNEREM SZLACHETNEJ PACZKI