100 dni do Szlachetnej Paczki. W całej Polsce odbyły się happeningi