Oto prawdziwie zgrana Paczka. Muzycy przygotowują pomoc dla potrzebującej rodziny ze Szlachetnej Paczki