Dzień Solidarności Międzypokoleniowej ze Szlachetną Paczką