„Połączeni dla Ukrainy” – Szlachetna Paczka uruchamia centrum informacyjne