Weekend Cudów trwa – dzięki Solidarnej Paczce 1119 rodzin uchodźczych otrzyma pomoc