Sztuka dla wszystkich. Prace Dwurnika, Lutczyna i Kukuły na wernisażu Sztuki Teraz