„Bardziej niż głodu boję się zimna” – premiera Raportu o Biedzie przygotowanego przez Szlachetną Paczkę