Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, współtwórczynią Alertu Społecznego