Kolejny Alert Społeczny z udziałem Joanny Sadzik, prezeski Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki