330 tys. złotych wygrane dla dzieci wykluczonych cyfrowo. Podsumowanie akcji GRA PACZKA