„Starość w czasach pandemii” – nowy Alert Społeczny z udziałem Joanny Sadzik, prezeski Stowarzyszenia WIOSNA